قرار نبود این خبر آزرده‌ام کند، قرار نبود به جایی بربخورد، قرار نبود جمله‌ت که تمام شد زمین و زمان تاریک شود، قرار نبود من شرمنده‌ی دل‌م شوم، قرار نبود گریه کنم...

دیر آمدی که زود بروی؟

امتحان فردا را چه کنم؟
 

/ 4 نظر / 18 بازدید
نا شناس

همه اتفاقای بد موقع امتحانا می افتن[ناراحت]

lمریم

الهام؟

مریم

الهام؟

!

[لبخند]