شب تا صبح، ساکسيفون به دست، می‌نشينی پای پنجره‌ام. از ترس هم‌سايه ها جرأت نمی‌کنی صدای آن زهر مار را در بياوری. آن‌وقت انتظار داری در اين مملکت خراب شده که سگ به سگ محل نمی‌دهد عاشق‌ات شوم...

/ 4 نظر / 2 بازدید
bita

سگ به سگ محل می گذارد در اين مملکت خراب شده. اشتباه نکن.

Do-l

زيرا بسا مردم زيرک ديده ام که روی در نقاب پوشانده و آب خويش را گل آلود کرده اند تا کسی نتواند درون و ژرفنای ايشان را بنگرد.

aluche

تازه دليل دومت هم مي تونه اين باشه كه ساكسيفون ديگه دمده شده حداقل دستش گيتار بگيره !