اين پست حذف شد...

/ 8 نظر / 3 بازدید
HoDak

کسانی که به استقبال مرگ می روند مرگ ازشان رم می کند .. اگرچه اين چند هفته اخير عجيب فکر می کردم وقتم رسيده و هرجای خلوتی که بشود می ايد تا مرا برای هميشه ببرد .. آنقدر مهربان شده بودم که .. البته به مقدار لازم عصبی هم بودم .. هنوز هم گويا ادامه دارد ( اين را اطرافيان می گويند !! ) اما خوب سعی می کنم آنقدر ادامه اش ندهم که رم کند !!

unknown

چه نفرت انگيز شده اين رشته الکترونيک چنانکه نزديک شبهای امتحان انواع کابوسها به سراغ آدمی می آيد. و چه تهوع آور شده مدارو الکترونيک ومخابرات و ديگر زهر مارهای مشابه.

بامداد

اين فقط يه نوشته است يه نوشته ء تلخ ِ قشنگِ يا مال خودت ِ ؟ ... اميدوام اولي باشه و اگه دومي بود زودتر بهتر شي ... راستي تو برق ميخوني ؟

الهام

بامداد خوب ام... سلام! نوشته ای که اين جا بود مال خود ام بود... الکترونيک می خوانم.... پشيمان هم نيستم... امتحان ها هم اصلن سخت نيستند چون اصلن محل اشان نمی دهم!!!! حال من خوب است.... باور نکردی هم نکردی...

araz

دوست دارم به نوشته پاک شده ات کامنت بنويسم !!! راستی پويا کيه؟؟

k1

1- as u ordered 2 - حالشو ببر بعد بمیر،‌ زندگیو میگم ۳ - :)