ما در ارتباط با مرگ ِ خود امان چيزي براي گفتن نخواهيم داشت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> (اينس ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید
بعضي خبرها از مرگ هم نابه‌هنگام‌تر اند... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> «در زنده‌گي زخم‌هايي هست كه... فقط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
شب تا صبح، ساکسيفون به دست، می‌نشينی پای پنجره‌ام. از ترس هم‌سايه ها جرأت نمی‌کنی صدای آن زهر مار را ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید
  ام‌شب با تمام مردان‌‌ام مي‌رقصم. با تمام مردان‌ام كه زماني، به درستي يا به اشتباه عاشق‌ام شدند.ام‌شب، دل‌ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید
لا ريب َ فيهِ ساس‌های فسقلی‌ی کثافت بورژوا! مغز خر خورده ايد و نمی‌فهميد افتخار هم‌صحبتي با چه کسي را داريد: ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 16 بازدید
آبان 97
1 پست
دی 96
1 پست
تیر 96
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
11 پست
خرداد 85
13 پست
اسفند 84
13 پست
بهمن 84
17 پست
دی 84
19 پست
آذر 84
24 پست
آبان 84
10 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
24 پست
خرداد 84
27 پست
اسفند 83
36 پست
بهمن 83
26 پست
دی 83
19 پست