من و پرتقال فروش به روايت ِ يك تابلوي اكسپرسيو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> همان‌طور كه لابد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
آلفردو! می‌شه يه کار ِ ديگه هم کرد.يه دوربين ِ نو می‌خريم، می‌ريم همه‌ی عکسای قديمی رو دوباره می‌گيريم... ?OK ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
من يك دختر داشتم كه اسم‌اش اوينار بود، يعني هست.يك دختر ديگر هم داشتم كه اسم‌اش شيدا بود، يعني هست.قرار ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 10 بازدید
هی تو!اگر مرا می‌خواهی،بايد مطمئن‌ام کنی که می‌مانیمی‌مانی، تا ابدمی‌مانی.اگر فقط برای لحظه‌ای حس کنمکه قرار است رفيق نيمه راه‌امباشی،مطمئن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید
خواب‌هاي‌ات، خواب‌هاي‌ات را دوست دارم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> عزيزترين ِ مهربان‌ام، سلام! همه را به نام مي‌خوانم، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
در حال ِ حاضر هرگونه بحث فلسفي ممنوع<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> اين‌قدر هم به پر و خالي ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید
El Cristo Rey!Viva! Viva El Cristo Rey! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> گناه كردم، لذت بردم، رنج كشيدم، بخشيده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
اگر استاوروگين باور كند، باور نمي‌كند كه باور كرده. اگر باور نكند، باور نمي‌كند كه باور نكرده.<?xml:namespace prefix = o ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
تمام پرسه‌های‌ام را در خيابان جا می‌گذارم، تمام ماجراهای‌ام را، تمام برگه‌های جريمه‌ام را... پياده روها هميشه شاهد بزرگی‌ی ِ تنهايی‌ی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید
آبان 97
1 پست
دی 96
1 پست
تیر 96
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
11 پست
خرداد 85
13 پست
اسفند 84
13 پست
بهمن 84
17 پست
دی 84
19 پست
آذر 84
24 پست
آبان 84
10 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
24 پست
خرداد 84
27 پست
اسفند 83
36 پست
بهمن 83
26 پست
دی 83
19 پست