اگر دو تن يک‌ديگر را در آغوش کشند،آسمان پايين مي آيدما از دست‌رس نام‌هاي‌مانبه دور مي‌افتيمدوست داشتن، عريان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید
عيسي گفت: «هر كه از شما گناه ندارد، اول بر او سنگ اندازد.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   انجيل يوحنا، ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 17 بازدید
وقتي حوصله نداشته باشي سؤال‌هاي الكترونيك و ماشين را جواب بدهي... مي‌روي سراغ ِ بيولوژي يا چه مي‌دانم فيزيولوژي يا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید
الهاممتولد ِ فروردين ِ 61دانش‌جوي الكترونيكجوان كه بودم تاريخ دوست داشتم، زرتشت دوست داشتم، ادبيات را مي‌پرستيدم، مي‌خواستم روان‌كاو بشوم، ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 15 بازدید
نازي جون دل مي‌برینازي جون مال ِ من اي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> دي‌روز مامان يكي از دوستان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید
و لَقَد خَلقنَا الانسان َ قادرٌ  بِكل ِ كِثافاتَ*<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> پس از كلي شور ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید
آبان 97
1 پست
دی 96
1 پست
تیر 96
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
11 پست
خرداد 85
13 پست
اسفند 84
13 پست
بهمن 84
17 پست
دی 84
19 پست
آذر 84
24 پست
آبان 84
10 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
24 پست
خرداد 84
27 پست
اسفند 83
36 پست
بهمن 83
26 پست
دی 83
19 پست