حرف‌هايي هم هست كه گفته يا ناگفته ماند اشان، هيچ مددي نمي‌دهد، همان‌ به‌تر كه ناشنيده بمانند. براي ام‌شب ِ طولاني ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید
بپاييد كه پيوند ِ زناشويي‌تان بد بسته نشود؛ زيرا سرانجام ِ پيوند ِ‌ شتاب‌كارانه زناكاري ‌ست.و زنا كردن به كه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید
نوشته بودم: «نمي‌دانم كدام را ترجيح مي‌دهم؛ اين‌كه خواب باشم و ساعت‌ها خواب ِ تو را ببينم؛ خواب ِ ول‌گردي‌هاي‌‌مان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید
پا به پاي پرومته مي‌آيم، آن بالا، نگاه‌ات قلب‌ام را مي‌لرزاند، آن بالا، صداي‌ات دست‌هاي‌ام را وسوسه مي‌كند، آن بالا، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید
قَالَ اِنٌي اَعلمُ ما لا تَعلمونَ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> بقره- 30
/ 3 نظر / 13 بازدید
لاف عشق و گله از يار زهی لاف دروغعشق بازان ِ چنين مستحق هجران‌اندمگر ام چشم سياه تو بياموزد کارورنه مستوری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید
آبان 97
1 پست
دی 96
1 پست
تیر 96
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
11 پست
خرداد 85
13 پست
اسفند 84
13 پست
بهمن 84
17 پست
دی 84
19 پست
آذر 84
24 پست
آبان 84
10 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
24 پست
خرداد 84
27 پست
اسفند 83
36 پست
بهمن 83
26 پست
دی 83
19 پست