از آرشيو سارای نازنين‌ام...

چه در آغوش‌ات بگيرم... چه...
دوست‌ات دارم و اين حقيقت عريانی‌ست.

/ 2 نظر / 2 بازدید
سارا

چقدر اين پست پايينی ات محشر است ..چقدر ...چقدر .....

sevil

الهام جان اعتراف ميکنم که مدتهاست فقط نوشته های تو رومی خونم فوق العاده است مرسی واقعا مرسی