خواب‌هاي‌ات، خواب‌هاي‌ات را دوست دارم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عزيزترين ِ مهربان‌ام، سلام!

همه را به نام مي‌خوانم، همه را. به تو كه مي‌رسم، سكوت مي‌كنم، نام ات انتهاي حرف‌هاي من است. جايي كه ديگر  صدا نيست و براي ديدن آدم‌ها بايد از زمان جا ماند.
آن‌جا كه تو اي،‌ هيچ كس نيست. همه كه بروند، من بازمي‌گردم، تو مانده باش و همه‌ي اين گنجشككان بي جفت كه تا بهار...

/ 1 نظر / 2 بازدید
do-l

کجا سکوت مي کني؟