بهش بگيد من بی‌کار ام...

/ 8 نظر / 2 بازدید
تیاتما

از این ور ناخودآگاه چه‌‌طور؟

محمد جواد طواف

ديدم در جايی نوشتی که دليلی برای دوست داشتن خودت نداری... راستش خيلی ناراحت شدم بايد گوشت رو بکشم!.. مممم.... خیلی باهات کار دارم...

aftabparast

تلفنی؟ يا بهش اس ام اس بزنيم؟!

فانی

گفتم گفت باهاش قهرم!

فاطمه

بهش بگيم ؟! خودش می‌دونه ، به روش نمی‌آره!

adel

برو پی کارت خوب !

rouzbeh

بهش گفتيم گفت فعلا کار دارم

noone

مگه اين رو هم بايد بهش گفت؟