براي آغاز ِ حماسه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تنها چرم پاره‌يي كم بود!

پس، چلنگر ِ بي‌باك شهر

زير جامه‌ي ِ چرمين خويش را

-    كه حافظ عورت‌اش از جرقه‌هاي كوره بود-

به در آورده، بر سر ِ چوبي آويخت

تا درفش ِ عصياني‌ي ِ كاويان پديد آيد!

برده‌گان بر مالكان خود شوريدند

و فرمان‌رواي ستم پيشه‌ي ِ خويش را گردن زدند

تا آن‌سوي ميادين ِ خون‌آلود،

چلنگر

بيرق ِ افتخار اش را

-    كه از شتك ِ خون مالكان گُل گون بود-

به فرمان‌روايي ديگر بخشد

(دستي به عورت ِ عريان و دستي به دسته‌ي بيرق!)

و تكرار دوباره‌ي ِ تاريخي سرخ را بي‌آغازد!

فريدون نام تازه‌ي ِ ضحاك است

و افتخار ِ تاريخ ما

چيزي جز همان زير جامه‌ي چرمين نيست!

 

(يغما گل‌رويي)

 

بهمن مبارک!!

/ 3 نظر / 2 بازدید
سارا

تو بهتر از من سانسور می کنی . خوش به حالت

noone

مملکتی که چهار تا دوست مثل يغما گلرويی داشته باشه دشمن نمی خواهد