پست های ارسال شده در آبان سال 1392

از شهرهای من شهرهایی هم هست با یک هتل - سرگردانی از نقاله‌های فرودگاه به چمدان سرایت می‌کند. دستگیره چمدان را ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 29 بازدید
از پرچم‌های سفید هر آدمی، یک روز تسلیم می‌شود؛ دست‌هاش را می‌گذارد روی سرش، زانو می‌زند روی زمین و گوش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید