پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کند از سولماز بگذرکه مرگ می آورد خواهرهایم به من ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 36 بازدید
(...) خوب می‌دانست بهترین تهدید برای ما این است که چادر مشکی‌ ِعزیز را از توی کمد بردارد، بازش کند، بیا‌ندازد ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 54 بازدید