پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

می‌دانستید من نخزیده بودم؟ منظورم  آن‌جوری‌ست که بچه‌های 6-7 ماهه شروع می‌کنند به چهار دست و پا (کرولینگ؟!) این‌ور و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانمقضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانمچنانت دوست می‌دارم که گر روزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
امشبساعت نمی‌دانم چند استاما کسی دست برده است توی سینه‌امتا چیزی راتا چیزی را از تپیدن باز بدارد. آه ،برای زنی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید