پست های ارسال شده در آبان سال 1388

  اشک رازی ستلبخند رازی ستعشق رازی ستاشک آن شب لبخند عشق‌م بودقصه نیستم که بگویینغمه نیستم که بخوانیصدا نیستم که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید