پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

  Уже второй. Должно быть, ты легла.В ночи Млечпуть серебряной Окою.Я не спешу, и молниями телеграмммне незачем тебя будить и беспокоить.Как ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید
آن سال‌ها، توی کتاب‌های فیزیک می‌نوشتند: سرما، چیزی نیست، جز نبود گرما    
/ 1 نظر / 12 بازدید