پست های ارسال شده در تیر سال 1388

کتاب می‌خوانم. هنوز خوابی. تماشات می‌کنم. هیچ فکری توی سرم نیست. این جور زندگی چیزی نیست که خواسته باشم، اما هست؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
آپاردیی سئل‌لر سارانی؟ دروغ می‌گوید و من اجازه می‌دهم که دروغ بگوید. دروغ می‌گوید و من با اشتیاق گوش می‌کنم. دروغ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید
از همکاران‌م سوال می‌‌کنم که برای صبحانه چه می‌خواهند. هر کدام سفارشی. می‌روم تا سوپر، شلوغ است، خریدهام را جمع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید