پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

8:12 صبح، مکان طبقه‌ی بالا، در حال مرتب کردن میز!! صدای تلفن. من: بفرمایید. ایشون: می‌تونم با آقای هوشیار صحبت کنم؟ (واضح ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
ام‌شب بوی قهوه می‌دهیاین تمام چیزی‌ست که از تو باقی می‌ماندخاکستر سیگار را می‌تکانم روی کتابکمی تعجب و بعد سکوتدوربین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید