پست های ارسال شده در آدر سال 1386

ف که تلفن می‌کند، می‌گویم: ببین، من احساس‌ام را، عشق‌ام را، همه چیز را چال کرده‌ام پشت درهای این شرکت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید