پست های ارسال شده در آدر سال 1385

می‌شد اسم آن یکی را گذاشت هتل. اما این یکی برای خودش مسافرخانه‌یی است. آدم را یاد فیلم‌های دهه‌ی نمی‌دانم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 14 بازدید
تنها یادگار آن‌سال‌ها یک ساعت دیواری بود که کار نمی‌کرد و یک آینه روی دیوار. میم می‌گفت آدم‌های زیادی آمده‌اند ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید