پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> گفته بودم به زودی یک ایگوانا به دنیا می‌آورم...   -    راستی! این روزها حال‌ات ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید
1- ترک ساختمان زندان اکیدن ممنوع است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 2- سر به زیر بودن زندانی مایه‌ی مباهات زندان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 12 بازدید
اول‌اش عشق نهان می‌کردم، آخر از سوختن دل بو برد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   دی‌شب ماه خیلی بزرگ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 12 بازدید
ناف مرا با نبایدهایی بریده‌اند که پک می‌زنند به نفس‌هام... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   برمی‌گردم، چشم می‌گذارم ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 17 بازدید
اما تولد من فرداست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     این‌جور وقت‌ها خیره می‌شدم به دیوار رو به رو. بعد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید
یکی از همین روزها دست‌ات را می‌گیرم و با هم می‌رقص‌ایم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
/ 3 نظر / 12 بازدید