پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

خطاي تو اين است كه نمي‌خواهي بميري. // يانيس ريتسوس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
/ 8 نظر / 12 بازدید
نگاه کن!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> داری فراموش می‌شوی. می‌شود ترسید، یک قدم عقب‌تر رفت و گذاشت که دل‌تنگی کنار ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 12 بازدید
هیچ چیز را به تو نخواهم گفت...از زنانی که در سفرهای‌ام دیدهام...زنانی کههنوز منتظر اند من روزی برگردم... از زنانی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید
بنزين. روغن. سيگار. داريوش. پروتل. سردرد. خاک. بهانه‌های بی‌هوده‌ی دل‌تنگی. سکوت.
/ 12 نظر / 13 بازدید
چونمرادل‌خسته‌گياز آرزوي روي توست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
/ 7 نظر / 12 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> -     خجالت نمي‌كشي از اين كه با من نشستي اين‌جا؟-     تو چي؟ -     ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 14 بازدید
موومان دوم، درددرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> قانون بازي تو همين درد ِ ناغافل است.گاهي فقط مي‌شود دوست ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 19 بازدید
چشم، چشم – دو ابرو...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> صبح- انگار عادت همه‌ي برادرهاي دنياست كه بي مقدمه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید
مشق كه مي‌نوشتم‌‌‌‌، مداد ام گم مي‌شد. خانوم معلم از پنجره حياط را تماشا مي‌كرد و درخت انار آن گوشه ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 12 بازدید
F'inita la comedia!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> زمان كه مي‌گذرد،‌ نشانه‌ها معناي خود اشان را از دست مي‌دهند. ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 12 بازدید
به ساعت ِ من- تعبير<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> عقربه زخم مي‌زند.به شماره‌ي نفس‌هاي من، رگ به تورم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید