"شما خیلی راحت مشمول عفو می‌شوید. من پیش‌نهاد می‌کنم کاری بکنید که هیچ وقت قابل بخشایش نباشد، فقط در این صورت است که برای‌اتان صرف می‌کند که خود اتان را با تلاش برای رستگاری تحقیر کنید."

 /پوست انداختن - فوئنتس

/ 1 نظر / 32 بازدید