دست می‌کند توی موهام – می‌گوید موی کوتاه وحشی‌ترت می‌کند.
فکر می‌کنم اصلا مگر من وحشی ام؟
مثل همه‌ی این سال‌ها فکرم را می‌خواند – موها را به هم می‌ریزد:‌حتا رام ِ‌من هم نشدی ...
پاهام را جمع می‌کنم؛ رام
می‌گوید خب یک چیزی بگو ...
قلب‌م از سینه‌م بیرون می‌زند – چرا صبح نمی‌شود؟


/ 2 نظر / 37 بازدید
نفس

اوه مای خدا[نگران][متفکر]

mohammad

خانم الهام. این خیلی خوب بود.