خود سانسوری...

/ 8 نظر / 4 بازدید
leyli

به راستی که پيتر گابريل اينک انسانی آفريده است که همچنان که همچنان است لذتش را ميبريم!

adel

کاش می نوشتی که با من نبودی !

do-l

کلارا انديشيد همه اش مه! ما با مه آمديم در مه حرف می زنيم ولی در واقع مه نيست. واقعا مه نيست؛ هست؟ - امتحان نهايی؛ کورتاسار -

آراز

ايشالا با منم كه نيستي. من كه فقط از تو و نوشته هات خيلي خوشم مياد.يعني عاشق نوشته هاتم. خب ؟؟؟ اينم كه اصولا اشكالي نبايد داشته باشه

unknown

با سلام اميدوارم مخاطبت من نیز نباشم واگر اينگونه باشد عذر مرا بپذير. فقط بدان نوشته هايت ارزش و احترام فراوانی برای ديگران دارد . با آرزوی موفقيت برای شما.