لازم نیست که حتما زلزله شده باشد و تمام کسان‌ت زیر آوار مانده باشند تا بی‌کس شوی – گاهی بی زلزله هم کسی را نداری.

/ 1 نظر / 19 بازدید
000

من به روزم ...! تو شب بيا!