Ecce Homo!اشاره‌اي است به روايت يوحنا از واقعه‌ي دست‌گيري‌ي ِ مسيح كه خلاصه‌ي آن به اين صورت است كه پيلاطس، مسيح را در حالي كه سربازان جامه‌ي بنفش بر تن‌اش كرده و تاجي از خار بر سر اش گذشتهبودند به ميان مردم آورد و گفت:«Ecce Homo»؛ بنگريد اين مرد را.
هنگامي كه سركرده‌ي كشيشان و افسران حاضر در ميان مردم مسيح را ديدند، فرياد برآوردند: «به صليب‌اش كشيد، به صليب‌اش كشيد.»
و آن مرد مصلوب شد...

Ecce Homo!– فردريك نيچه
ترجمه‌ي رويا منجم

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

فلسفه اسم اينجا اين بود پس؟! چه خوب کردی نوشتی

mA

good story , i must read the book,

bamdad

چه پست به موقعی بود ... ممنون ...

Diba

پيلاطوس عادت داشت هر سال در عيد پِسَح، يک زندانی يهودی را آزاد کند، هر زندانی که مردم می خواستند.(۶) یکی از زندانيان آن سال باراباس بود که با ياغيان دیگر در شورش شهر، بسيار آدم کشته بود.(۷) از اين رو عده ای از جمعيت نزد پيلاطوس رفتند و خواهش کردند مانند هر سال يک زندانی آزاد شود.(۸) پيلاطوس پرسيد:«آيا می خواهيد پادشاه يهود را برايتان آزاد کنم؟(۹)... ولی کاهنان اعظم مردم را تحريک کردند تا به عوض عيسی آزادی باراباس را بخواهند.(۱۱) پيلاطوس پرسيد: «ولی اگر باراباس را آزاد کنم، با اين شخص که می گويد پادشاهتان است، چه کنم؟»(۱۲) فرياد زدند:«اعدامش کن!»(۱۳) پيلاطوس گفت: « چرا، مگر چه بدی کرده است؟»(۱۴) صداشان را بلند کردند و فرياد کشيدند«اعدامش کن!»(۱۵)... تقصير نامه او را بر روی صليب نصب کردند که بر رويش نوشته بود: «پادشاه یهود» (۲۶)... انجیل-روایت مرقُس

bita

خب.....هستم.....هنوز...همين......بی تا

فاطمه

خوب خوب خوب . مسيح بر بام صليب ؟ دلم می‌گيرد .

فانی

بعد همگی رفتن سراغ مرد بعدی!

بابك

چرا انقدر دير؟....

Liar

Ecce Homo (Latin: "Behold the Man"), theme prevalent in western Christian art of the 15th to 17th century, so called after the words of Pontius Pilate to the Jews who demanded the crucifixion of Jesus (John 19:5). Paintings on this theme generally conform to one of two types: devotional images of the head or...