از پرچم‌های سفید

هر آدمی، یک روز تسلیم می‌شود؛ دست‌هاش را می‌گذارد روی سرش، زانو می‌زند روی زمین و گوش می‌دهد به فریادهای دشمنی که رو به‌روش ایستاده،‌ تفنگی را نشانه رفته به قلبش و منتظر یک حرکت است تا گلوله‌ها را خالی کند توی بدن‌ش.
 

/ 0 نظر / 43 بازدید