شهرهایی هم هست که تمام آرزوهات را خلاصه می‌کنند در مرگ. در ابن مرگی که نمی‌آید. در این مرگی که هر روز دنبال‌ش می‌دوی... می‌دانی... ترس برادر مرگ نیست. هیچ‌کس برادر مرگ نیست. مرگ به تنهایی جولان می‌دهد. صداش که می‌کنی مکث می‌کند. نیشخند می‌زند و می‌رود...

تو می‌مانی و حسرت‌ها... تو می‌مانی و همین زندگی.
 

/ 0 نظر / 26 بازدید