جهان یک بُعد دارد؛ زمان.

و تو در مستقبل بعید، در بازه‌یی از یک تا یک همیشه زودتر از من می‌خوابی و دیرتر از من بیدار می شوی.

من و دل‌تنگی، دل‌هره، دل‌شوره، دل‌پیچه، دل... دار، دار، دار....

/ 0 نظر / 18 بازدید