اپيزود اول: قبل از امتحان معارف ۲ 

- شريعتی برای ما، مثل ِ نيچه‌ست برای اونا

- من مطهری رو ترجيح می‌دم

/ 6 نظر / 2 بازدید
Diba

به قول نيچه‌: «کسی که زياد با اژدها بجنگد، خودش اژدها می شود!» با اژدها نجنگ!

mA

به نظر من تمام ايدلوژيست ها به يک اندازه خطراناک و به درد نخور هستند.

lol

برو بابا يا سکسی مينويسی يا اينطوری اگه زياد حاليته بگو بينيم چی بلدی اصلا. واما باز هم امان از دست اين ترکهای ......

ادریس یحیی

راه را همان دل هرزه باید ببرد..

بامداد

خوش به حالت معارف 2 داري ... نميدوني به خاطر امتحان فردام چه چرت و پرتايي امشب خوندم ...

adel

شريعتی برای شما مثل مدوناست برای ما ! ( از طرغ شراره !)