گلوله به ستون فقرات‌اش اصابت كرد و تا آخر عمر زمين‌گير شد. در پيري و تنهايي، بدون ناله و اعتراض، و بدون لحظه‌اي ندامت، با عذاب خاطره‌ها و پروانه‌هاي زرد رنگي كه يك لحظه راحت‌اش نگذاشتند، مُرد. مطرود همه بود، درست مثل مرغ دزدها.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گارسيا ماركز – صد سال تنهايي


آدم‌هايي هستند كه اتفاقي اند... خيلي اتفاقي.
آدم‌هايي هستند كه تاريخ مصرف‌اشان كوتاه است،
زود از حوصله‌ي خوب‌ها سر مي‌روند و ديگر كسي دوست‌اشان ندارد.
آدم‌هايي هستند كه خيلي زود به همه چيز عادت مي‌كنند،
آن‌قدر عادت مي‌كنند كه خيلي اتفاقي مي‌ميرند.
آدم‌هايي هم هستند كه دل هرزه‌شان از روسپي‌ي كهنه‌كار شهر هم وقيح‌تر است،
و هميشه يك نفر هست كه زير پنجره‌اشان آواز بخواند.
آدم‌هايي هم هستند كه ديگر نيستند
فرض كن من همه‌ي اين آدم‌ها باشم، همه‌شان، يك‌جا...


پ.ن:

Whatever role you take in your life, be true to yourself

از حالا به بعد هر موقع با چراغ ِ خاموش آن لاين بشي، نمي‌فهمم... جالبه، مگه نه؟

/ 4 نظر / 2 بازدید
fati

چه آدمايی پيدا می شن

k1

اين غم انگيز ترين آدميست که در تاريخ ذهنم از ۲۰ سالگی گير کرده،‌ نمی دانم چرا اينهمه مظلومش پنداشتم منی که آدم امروز نبودم

دوس جون

افرادی هستند که محوند...که ورم کرده اند...که آنقدر حرفاها را درسته قورت دادند که خفه شده اند....مثل من

dido

sad sal tanhaiio taze khundi...na?a