اگر استاوروگين باور كند، باور نمي‌كند كه باور كرده. اگر باور نكند، باور نمي‌كند كه باور نكرده.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جن زده‌گان - داستايوفسكي

/ 4 نظر / 2 بازدید
.

گاهی درین اتاق می افتد که دو موجود روزها و ماه ها در کنار هم می خوابند، بی آنکه یک کلمه حرف با هم بزنند، بعد يکهو ناگهان، چنانکه گويي از فراخواندن ساعتهای شبانه پیروی کرده اند، سر صحبت را باز می کنند. آنوقت یکی از آنها گذشته ی خود را در برابر دیگری می گسترد. - خاطرات خانه ی مردگان، داستایوفسکی -

.

* اتفاق هم داشت

man

استاوروگين را بيخيالش.من باور ميکنم