/ 6 نظر / 17 بازدید
aluche

جلل خالق !! خوب بگو ما هم بخنديم !

فاطمه

و خنده‌های من همه از هيچ ...

1001rozaneh

نيشتو ببنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد!

elham

ای داد بی داد... يه روز خواستيم نيش امون باز باشه...