به مخاطب خیلی خاص این روزها: 
یک زمانی هم چشم‌ت خشک می‌شود روی گوشه‌ی جی‌میل/ جی‌تاک. دل‌ت هم که هزار سال پیش پوسیده بود.

حالا نمی‌شد یک امروز را نروی بدوی؟ بمانی خانه و غر بزنی به جان من که آخ گرسنه‌ام و آخ تشنه‌ام و آخ این‌جای‌م درد می‌کند و آن‌جای‌م تیر می‌کشد و پیتزا می‌خواهم و سیگارم تمام شده...

نمی‌شد، نه؟
 

/ 0 نظر / 25 بازدید