بپاييد كه پيوند ِ زناشويي‌تان بد بسته نشود؛ زيرا سرانجام ِ پيوند ِ‌ شتاب‌كارانه زناكاري ‌ست.
و زنا كردن به كه خم شدن در زير بار ِ زناشويي و دروغ ِ زناشويي!
روزي زني با من چنين گفت: «اگر چه من با زنا عهد ِ زناشويي را شكستم، اما اين زناشويي بود كه نخست مرا شكست!»
جفت‌هاي ناجور را هميشه بدترين كينه توزان يافته‌ام. آنان از همه‌ي جهان تاوان ِ اين را مي‌خواهند كه ديگر تنها نيستند.
از اين رو، مي‌خواهم كه شرافت‌مندان به يك‌ديگر بگويند: «ما عاشق ِ يك‌ديگر ايم، اما ببينيم مي‌توانيم عشق‌امان را پاس داريم يا آن‌كه پيمان‌امان خطاست؟»
«ما را مهلتي براي يك زناشويي ِ كوچك دهيد تا ببينيم آيا براي زناشويي ِ بزرگ در خور ايم يا نه! هميشه با هم بودن كاري‌ست گران!»

چنين گفت زرتشت – نيچه

  
نویسنده : الهام ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸۳
تگ ها :