نوشته بودم: «نمي‌دانم كدام را ترجيح مي‌دهم؛ اين‌كه خواب باشم و ساعت‌ها خواب ِ تو را ببينم؛ خواب ِ ول‌گردي‌هاي‌‌مان را و بوسه‌هايي را كه هيچ‌گاه دزدكي‌ نبودند، يا اين‌كه خواب باشم و با يكي از همان بوسه‌هاي گرم‌ات بيدارم كني و براي ِ يك ساعت كنارم باشي، بي هيچ بوسه‌اي؟»

جواب داده بود: «اصولن نبايد فرقي داشته باشد»

دفعه‌ي بعد كه بوسيدم‌اش، گفتم: فرق دارد عزيز ِ جان‌ام، فرق دارد...
خنديد، بغل‌ام كرد و بوسيد... گرم.

  
نویسنده : الهام ; ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ٢٤ اسفند ۱۳۸۳
تگ ها :