كلمه‌هاي خوب‌ روزهاي خوب ِ تو را مي‌بوسم و مي‌گذارم زير بالش‌ام و براي هميشه فراموش مي‌كنم آن دو واژه‌اي را كه من بود و تو.
نوشته بود: باشد كه خوب ِ من خوب باشد...
باش.

  
نویسنده : الهام ; ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳۸۳
تگ ها :