الهام
متولد ِ فروردين ِ 61
دانش‌جوي الكترونيك
جوان كه بودم تاريخ دوست داشتم، زرتشت دوست داشتم، ادبيات را مي‌پرستيدم، مي‌خواستم روان‌كاو بشوم، يا جامعه شناس. مدت‌ها تصميم داشتم نجوم بخوانم، بعد قرار شد علوم سياسي بخوانم، پيش دانش‌گاهي هوا فضا مي‌خواستم.
روز انتخاب رشته، رشته‌ي اول‌ فيزيك زدم (دانش‌گاه شريف... و صد البته قبول نشدم) 
الان
خيلي دل‌ام مي‌خواهد تغيير رشته بدهم به فلسفه يا زبان‌شناسي!! (چه ربطي به هم دارند، نمي‌دانم؟!)

كوه را دوست دارم، بيابان را دوست دارم. سيب مي‌خورم، زياد.
راه مي‌روم... راه مي‌روم... راه مي‌روم...

  
نویسنده : الهام ; ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٥ اسفند ۱۳۸۳
تگ ها :