لا ريب َ فيهِ

ساس‌های فسقلی‌ی کثافت بورژوا! مغز خر خورده ايد و نمی‌فهميد افتخار هم‌صحبتي با چه کسي را داريد: پسر ام سفير کبير فرانسه، شواليه لژيون دونور، نويسنده‌ی بزرگ دراماتيک، ايبسن دومگابريل رانونزيوی جديد خواهد شد. پسر ام...
توی ذهن‌اش در جست‌ و جوی برگي برنده، دليلي بي برو و برگرد و قانع کننده دال بر موفقيت و تنعم مادی بود:

- ...لباس‌های‌اش را به خياط های لندن سفارش خواهد داد
!

ميعاد در سپيده دم - رومن گاری

  
نویسنده : الهام ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳ بهمن ۱۳۸۳
تگ ها :